Потребителски вход

Последна снимка

Данъчна декларация за 2009 година

Счетоводна къща „ Пчелица" ЕООД Ви напомня!!!
Ако сте регистриран земеделски производител и имате доходи за 2009 година сте задължени да подадете данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗДДФЛ, не се облагат с данък доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, включително за производство на непреработена растителна и животинска продукция. "Непреработена растителна и животинска продукция" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава. Доходите Ви от тази непреработена растителна и животинска продукция са необлагаеми за 2009 г. и следва да се декларира този вид доход в Приложение ? 8 - доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители в данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Срокът за подаването на декларацията е 30 април 2010 година.

Петър Маринов - Пчелица ЕООД

Пазарска количка

Във вашата количка няма продукти.

0 продуктаОбщо: 0.00 лв.

Случайни снимки