Потребителски вход

Последна снимка

Пари за земеделието

На 14 април 2015 г., съгласно Заповед РД09-213 от 27.03.2015 г., ще стартира първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Срокът за прием на проектни предложения е, както следва:

§ 14.04.2015 – 18.05.2015: за проекти само за закупуване на земеделска техника;

§ 14.04.2015 – 08.06.2015: за проекти, включващи и други видове инвестиции.

Бюджетът, предвиден в рамките на приема, е в размер на 150 000 000 евро.

Приложено към настоящото съобщение ще намерите и кратко резюме на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Пазарска количка

Във вашата количка няма продукти.

0 продуктаОбщо: 0.00 лв.

Случайни снимки