Потребителски вход

Последна снимка

Право на отговор

Г-жо Челебиева,

Заповедите за разрешението препаратите Сийдоприд 600 и Крайцер 350, за които твърдите, че не са публикувани на страницата на БАБХ, всъщност може да се открият там, макар и с голяма мъка (отне ми около половин час). Ето и съответните линкове:

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/RZ/Zap/Zapoved%20RD%2011-1...

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/RZ/Zap/Zapoved%20RD%2011-1...

Информацията се намира приблизително в средата на списъка със заповеди, точно под заглавието на подрубриката "Заповеди за разрешаване пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба на ПРЗ".

Можете да се уверите и сама на уебадрес http://www.babh.government.bg/bg/Page/138/index/138/%D0%94%D0%B8%D1%80%D... Повтарям - приблизително в средата на списъка със заповедите.

При това положение не е вярно Вашето твърдение в писмото до нас от късно снощи, че "тези заповеди са скрити от обществото и ги няма на сайта на БАБХ". Друг е въпросът, че агенцията очевидно не се е постарала да им даде нужната гласност. Освен това не е вярно и твърдението, че отменят досегашни заповеди - те просто ползват вратичката в законодателството за ограничена и контролирана употреба. Доколкото схващам, заповедите за принципната забрана на веществата са си в сила и използването на препарати с тиаметоксам и имидаклоприд може да стане именно с нови заповеди от типа на тези, които са одобрени в края на януари - всяка за конкретен случай.

Колкото до регламента за забрана на ЕС, който цитирате, именно в него са предвидени изключения за употребата на посочените препарати и именно тези изключения ("професионална употреба") са цитирани в заповедите за ограничена и контролирана употреба на двата препарата, издадени от БАБХ. В заповедите е указано и изрично, че продуктите са опасни за пчелите, и какви мерки трябва да бъдат взети при употребата им, така че от БАБХ очевидно не са можели да пренебрегнат интересите на пчеларите, дори да са искали - явно нормативната база ги задължава да включат изискванията в заповедите. Ето още един линк, за да можете сама да се убедите в изключенията, предвидени за употребата на тиаметоксама и имидаклоприда на територията на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R0485 - за включването на клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. (още в първите 20-ина реда от текста на нормативния акт, по точно в (1). Самото цитирано приложение I, в което са описани изключенията, започва на около една четвърт от текста (при това с клотианидина, за който не говорим в момента), като информацията за излюченията (професионалан употреба) при тиаметоксама е около средата на уебстраницата, където най-вляво започва с 2., а за имидаклоприда - на около три четвърти надолу по уебстраницата, където най-вляво има 3.

В съответствие с написаното досега като вина на агенцията може да бъде вменено, че не е огласила достатъчно своите заповеди (вероятно са знаели каква ще бъде реакцията на засегнати общности като пчеларите, ако го направят, и сигурно са се надявали нещата да минат тихомълком). Настоящите заповеди (както е записано в тях - за ограничена и контролирана употреба) на практика не нарушават регламента на ЕС, цитиран от Вас. Друг е въпросът доколко пчеларите са в състояние да контролират изобщо изпълнението на тези и подобни заповеди, т. е. изобщо няма да се учудя, ако на практика предписанията не бъдат изпълнени и някой от Вашите колеги пострада заради това. Но на мен не ми хрумва абсолютно никаква идея какво може да се направи в случая, за да бъде осъществен контрол върху изпълнението на заповедите. Лично аз не вярвам публикации в медиите да принудят БАБХ да отмени тези заповеди, да не говорим, че те са от 29 януари и препаратите вече да са влезли в употреба и дори да са употребени напълно.

Остават твърденията Ви за лобистки интереси, които щяха да звучат силно, ако наистина настоящите заповеди отменяха стари (което на практика не е така) или пък отменяха наистина нормативен акт като наредба, както и ако противоречаха на регламента на ЕС. Публикуването на материал само въз основа на тези Ваши твърдения би представлявало чиста спекулация (не че не срещаме всеки ден в медиите такива неща). Не е невероятно с аргументите, които Ви излагам в това писмо, БАБХ дори да потърси сметка за обвиненията. Най-лесно ще им бъде да кажат, че няма кой да се занимава толкова със сайта, че да публикува всяка заповед на директора на първа страница, още повече, че все пак заповедите са публикувани. А да напиша материал, че държавна агенция не е огласила 2 подписани документа, е все едно да уведомя уважаемите читатели, че дишат например.

Както сте разбрали от написаното дотук, статия няма да има, при това не защото описаните от Вас неща са невъзможни (за територията на България бих казал, че са дори вероятни), а защото няма факти, върху които да се базират. Нещо повече - загубих много време само за да установя, че голяма част от твърденията ви не почиват на адекватна реалност. Беше ми интересно, но не сме Китай с 1,35 млрд. население или САЩ с "Пулицър", да речем, за да може човек да има възможността или да се поблазни да посвети живота си на каузата на пчелите и да порови дали Дамян Илиев или някой от обкръжението му (или служител на агенцията) има връзки със Синджента или израелската фирма, "намазала" от вноса на другия препарат - това би бил материал, който заслужава да види бял свят.

В конкретния случай пострада уебсайтът, за който работя и който не отразява само пчелите. Ентусиазмът е задължителен, за да може човек да постигне нещо в този живот, но трябва да ляга върху твърдата основа на фактите. Иначе стигаме до приказката за неродения Петко. Или за лъжливото овчарче. Наясно съм, че може да сте права и Ваши колеги действително да пострадат от употребата на двата препарата, но материалите със спекулациите са приоритет на масовите издания с лековерна публика. Надявам се, че не включвате списвания от нас уебсайт в тази категория.

Желая ви успех в борбата за опазване на пчелите, които определено осигуряват не само хляба на трапезата ни. А ако има начин да бъде проконтролирано използването на двата препарата, ще Ви бъда благодарен да ми го посочите.
С уважение: Венцислав Дяков, Sinor.bg

Пазарска количка

Във вашата количка няма продукти.

0 продуктаОбщо: 0.00 лв.

Случайни снимки