Потребителски вход

Последна снимка

Къде да разположим пчелина

Къде да разположим нашия пчелин?

Работа на пчелина през месец АПРИЛ

През месец април
Месец април е пролетен месец но все още не е много комфортен за пчелите. Всяка по груба намеса от страна на пчеларя в живота на пчелното семейство има обратен ефект.

Албиция

Albicia

Пчеларски център - южен произвежда разсад от Албиция. Декоративно медоносно дърво , което цъфти през месеците юли, август и септември. Охотно се посещава от пчелите за нектар. Цена - 3лв. за бройка.

През месец март

Месец март е все още зимен месец, характеризира се с ниски нощни температури и висока влажност на въздуха. През топъл ден направете първия преглед. След отварянето на кошера ако пчелите заемат над 5 междурамия вие не се намесвайте. Поставете пита от захарно фруктозно тесто над гнездото или в хранилката.

Полистеролните кошери - предимства

Полистеролни кошери от Пчеларски център – южен ЕООД

От няколко години фирмата ни внася полистеролни кошери произведени от финландската фирма Paraise Honey. Това са кошерите с най – доброто качество в световен мащаб. Плътноста която 100 кг на 1 м кубик осъществява идеална изолация и комфорт на пчелното семейство.

Работа с препарата ОКСАЛИС bee

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Оксалис bee

Здрави пчели – вечни пчели !
Помогнете на пчелите да са вечни !

Подходящ за биологично пчеларство, компонентите вложени в Оксалиса са в съответствие с регламент 834 / 2007 на ЕС

Инструкция за работа с препарата :

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
(обн. , ДВ. бр. 16 от 2015 г.; изм. бр. 59 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава т. 8:

Относно: Проект на Наредба за мерките за опазването на пчелите и пчелните

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
З а м е с т н и к - м и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
Д О К Л А Д
Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Относно: Проект на Наредба за мерките за опазването на пчелите и пчелните

Честит празник пчелари !

Стара Загора
С медовина и медени питки старозагорските пчелари срещат празника си

Вторник, 10 Февруари 2015 14:28

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОЛОГИЧЕН ПЧЕЛЕН МЕД Доц. Динко Динков Тракийски университет Следващат

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОЛОГИЧЕН ПЧЕЛЕН МЕД
Доц. Динко Динков
Тракийски университет

Следващата информация е създадена, за да подпомагне пчеларите в страната, произвеждащи и реализиращи биологичен пчелен мед.

Пазарска количка

Във вашата количка няма продукти.

0 продуктаОбщо: 0.00 лв.

Случайни снимки