Центрофуга радиална – теристорно управление

2,520.00лв.

Центрофугата е пригодена за 32 магазинни рамки, 24 МК рамки или 12 ДБ рамки. Управлението е ръчно. Плавноста и скороста се определя от самия оператор.