Потребителски вход

Последна снимка

Статии

ХРАНА ЗА ПЧЕЛИ - КОГА ДА ХРАНИМ ПЧЕЛИТЕ ?

челата трудно усвоява сиропа от кристалната захар, в периодите когато липсва прашец в природата, пчелите хранени със захар силно се изтощават и в повечето случаи не посрещат пролетта.

Полистеролните кошери - предимства

Полистеролни кошери от Пчеларски център – южен ЕООД

От няколко години фирмата ни внася полистеролни кошери произведени от финландската фирма Paraise Honey. Това са кошерите с най – доброто качество в световен мащаб. Плътноста която 100 кг на 1 м кубик осъществява идеална изолация и комфорт на пчелното семейство.

Работа с препарата ОКСАЛИС bee

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ

Оксалис bee

Здрави пчели – вечни пчели !
Помогнете на пчелите да са вечни !

Подходящ за биологично пчеларство, компонентите вложени в Оксалиса са в съответствие с регламент 834 / 2007 на ЕС

Инструкция за работа с препарата :

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
(обн. , ДВ. бр. 16 от 2015 г.; изм. бр. 59 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава т. 8:

Относно: Проект на Наредба за мерките за опазването на пчелите и пчелните

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
З а м е с т н и к - м и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
Д О К Л А Д
Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Относно: Проект на Наредба за мерките за опазването на пчелите и пчелните

Честит празник пчелари !

Стара Загора
С медовина и медени питки старозагорските пчелари срещат празника си

Вторник, 10 Февруари 2015 14:28

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОЛОГИЧЕН ПЧЕЛЕН МЕД Доц. Динко Динков Тракийски университет Следващат

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОЛОГИЧЕН ПЧЕЛЕН МЕД
Доц. Динко Динков
Тракийски университет

Следващата информация е създадена, за да подпомагне пчеларите в страната, произвеждащи и реализиращи биологичен пчелен мед.

Д - р Наско Кирилов

Хора оставили диря в Българското пчеларство - Доктор Наско Кирилов 1940 - 2014 кратка биография

За качеството и ефективността на противовароатозните препарати и за още нещо

За качеството и ефективността на противовароатозните препарати и за още нещо

Актуални изисиквания към пчелния прашец

Актуални изисквания към преработката, съхранението и реализацията на цветния пчелен прашец
Доц. д-р Динко Динков
Тракийски университет

Пазарска количка

Във вашата количка няма продукти.

0 продуктаОбщо: 0.00 лв.

Случайни снимки