Защо да изберем АПИВАР ?

Как действа Apivar?

ЛЕНТИЧКАТА APIVAR СЪДЪРЖА САМО ДВА КОМПОНЕНТА:

  • Apivar действа контактно. Активното му вещество амитраз е акарицид. Той поразява акара, като блокира предаването на нервните импулси в октопаминовите рецептори на Varroa, което води до парализата му.  В следствие на това Varroa се отпуска и пада от пчелата на дъното на кошера. Неспособен да се храни в състояние на парализа, акарът умира от глад. Амитраз, използван за производството на Apivar, е с най-високо фармацевтично качество, което осигурява високото ниво на качеството и ефективността на продукта.
  • Пластмасовата полимерна лента е специално разработена за постепенно и равномерно отделяне на амитраз на повърхността и, след поставянето и в кошера. При преминаване по повърхността на лентата пчелите захващат молекули от активното вещество и ги разпространяват в цялото семейство.
  • ЗА ПОРЪЧКА ТУК

Какви са препоръките за оптимална ефективност?

Свалете магазините на кошерите. Ефективността на третирането зависи от контакта на лентите с пчелите. Ето защо лентите трябва да се поставят вертикално, в средата на зоната на пилото, при минимално разстояние от две рамки между лентите. Те трябва да се поставят така, че пчелите да имат свободен достъп до двете им страни. Apivar е най-ефективен, когато се прилага в указаната доза – 2 (две) ленти. Това осигурява контакт на пчелите с достатъчно голямо количество амитраз за да се унищожат възможно най-много Varroa. Оставете лентите в кошера за 6 до 10 седмици, съобразно размера на зоната на пилото. Колкото по-голяма е зоната с пилото, толкова по-дълго време трябва да бъдат оставени лентите в кошера, но за не повече от 10 седмици. Извадете лентите след третирането и не ги използвайте повторно. Третирайте всички кошери едновременно!

Кога и колко пъти през годината мога да ползвам Apivar?

Apivar може да се използва по всяко време, извън медосбора!

Целта на пролетното третиране е да се намалят популациите на акарите преди медосбора, при което се увеличава добивът на мед. Пролетното третиране трябва да се извършва преди поставянето на магазините.

Apivar може да се прилага и в края на лятото и през цялата есен, след като магазините бъдат свалени, за да се намали натоварването с акари на колонията преди появата на зимните пчели. Това ще увеличи силата на колонията за зимуването. Есенните третирания трябва да започват веднага след свалянето на магазините.

Могат ли повтарящите се третирания с Apivar да предизвикат резистентност?

Ученият Франк A. Айсхен от Службата за селскостопански изследвания към Министерството на селското стопанство на САЩ (USDA-ARS) предполага, че бързата хидролиза (разлагане) на амитраз в пчелния восък и меда би могла да е причината, препятстваща селективния натиск на геннорезистентните акари, което може да обясни ефективността на амитраз във времето, та до днес2.

Освен това, дори при повтаряща се и продължителна употреба на Apivar в течение на повече от 20 години, средната му ефективност остава стабилна, както се доказва, например, от ежегодния мониторинг на ефективността, провеждан във Франция от FNOSAD (Национална федерация на ведомствените селскостопански здравни организации).

Това се дължи на контролираната доза активно вещество, осигурявана от Apivar в кошерите, както и на неустойчивостта на амитраз, която препятства неговото натрупване в кошера. Нещо повече, начинът на действие на амитраз е по-малко вероятно да предизвика резистентност поради това, че той не предизвиква директна смърт на акара, а го парализира, след което той умира от глад.

Подлагани ли са лентите Apivar на тестване на ефективността? Продължава ли Apivar да бъде ефективен след редовна употреба?

За да бъде регистриран в Европейските държави като медикамент, Apivar бе подложен на различни регулаторни изследвания и оценки в стриктни условия, в съответствие с приложимите фармацевтични стандарти. Освен това, всяка година в различни страни се провеждат по няколко независими изследвания. Във Франция, където Apivar бе одобрен за широкомащабна употреба още през 1995 г., ежегодните оценки последователно показват, че Apivar остава безопасно и ефективно средство за борба с масовата инвазия на акара Varroa. Резултатите показват, че средната ефективност за 10 години е не по-малка от 97%. Тази средна ефективност остана постоянна между 2007 и 2016 г., дори при повтаряща се и честа употреба на Apivar във френските кошери, включително при различни нива на масовата инвазия на Varroa през годините, в различните региони.

Подлагани ли са лентите Apivar на тестове за акарицидни остатъци в меда и восъка?

Липсата на остатък в меда е свързана с неустойчивостта на амитраз в кисела среда (Berzas Nevado et al.f 1990).

Бяха проведени изследвания за измерване на нивото на амитраз и остатъци от него в меда след третиране с Apivar. При това изследване на Джеф Петис (USDA-ARS, Beltsville, MD USA) за анализ на преноса на остатъци в меда от кошери, третирани с Apivar®, изходното съединение амитраз, не бе установено в меда, дори в колонии третирани с Apivar в дози, превишаващи 10 пъти указаните на етикета. Що се касае до метаболитите, количествата на техните остатъците бяха твърде ограничени и откриваеми само в група, третирана с доза, превишаваща 10 пъти препоръчителната, но в количества много по-малки от допустимите от Европейската агенция по лекарствата (EMA) максимални гранични стойности за остатъците (MLR) –  200 мкг/кг мед.

Амитраз вложен в Apivar е високочувствителна молекула. Когато пчелата я откъсне от лентата и я транспортира върху другите пчели в семейството, тя се разгражда за период от няколко часа до няколко дни. Тази висока чувствителност препятства натрупването на остатъци при употребата на Apivar.

Течният амитраз може ли да се сравнява по ефективнност и безопасност с Apivar?

Apivar е медикамент, предназначен само и единствено за пчели, регистриран и многократно тестван в това си предназначение според строгите изисквания на Европейската агенция по лекарствата и местните регистрационни власти в нашата и другите страни. Достъпните в момента течни формулации, съдържащи наред с амитраз и други субстанции(разтворители, емулгатори), не са регистрирани и разрешени за употреба върху пчели. В тази връзка сравнение между Apivar и течни формулации не може да се прави!  Ако все пак някой си позволи риска да прилага подобни продукти, той трябва да има предвид, че евентуалният им „терапевтичен ефект“ е краткотраен, моментен. Умират само форетичните акари – акарите по пчелите. В резултат на това, следващото поколение акари отново и бързо заразява семейството. Наблюденията върху зимната смъртност при използването на неразрешен течен амитраз показват, че процентът е многократно по-висок в сравнение с този, отчетен след приложението на регистрирани и контролирани продукти.  Бързото убиване на малка част от акарите може да изглежда впечатляващо, но терапевтичните средства с продължително действие, като Apivar, убиват няколко последователни поколения на акарите Varroa през периода на третиране. В резултат на това, семейството остава чисто за дълъг период от време.

Мнението на пчеларите за Apivar ….

Иван Палушев, пчелар от Враца, е категоричен: „Пчеларствам в района на Враца с над 100 пчелни семейства. Разположени са на два пчелина. За първи път използвах Apivar през пролетта на 2018 г. – 2(две) ленти на кошер. Преди есенното третиране направих контрола на опаразитеността и резултатът бе: От общо 5 пет контролни кошера бяха отпаднали общо 3 акара. Много съм доволен от Апивар!“

Пчелари от Добрич – Сергей Великов, Димо Йорданов, Венцислав Вълчев, потвърждават: „АПИВАР е високоефективен и осъществи отличен контрол върху вароа. Пчелите ми презимуваха без загуби и бързо се развиха през пролетта. Това им позволи да оползотворят максимално ранната и основната паши! Ще го използвам за есенно третиране и тази година! Препоръчвам го на колегите пчелари!“

Д-р Петко Цачев, ветеринарен лекар и пчелар от района на Ловеч, споделя: „АПИВАР е висококачествен и високоефективен продукт. Избрах го и защото е сигурен за пчелите и меда.

Моите пчелни семейства третирах през есента на 2018 г. с указаната доза – 2 ленти на кошер. Оставих ги да престоят в кошерите 10 седмици, след което ги извадих от тях. Нямах зимна смъртност и през пролетта и през целия сезон на 2019 г. семействата бяха силни и продуктивни. Сега отново ще го приложа.“

Екип от български учени – К. Гургулова, И.Желязкова, С.Такова, К.Малинова, провел теренно проучване с Апивар, потвърждава мнението на пчеларите и прави следното заключение в своята публикация: „Третираните пчелни семейства се развиват нормално и се подготвят за зимуване в добра кондиция. Въз основа на получените резултати може да се приеме, че поради високата си ефективност (98-99%), лесното прилагане и добра поносимост от пчелните семейства, Apivar е много подходящо средство за профилактика и борба срещу вароатозата по пчелите и може да отговори на нуждите на конвенционалната пчеларска практика при условията на нашата страна.“

ВИЖТЕ ТУК..

Автор: Д- р Ивелин Маринов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *