ЗДРАВЕ ЗА ПЧЕЛИТЕ – ПРОФЕСИОНАЛНО И ПО ПЛАН

препарати за лечение на пчели

Времето за подготовка на пчелните семейства за успешно презимуване без загуби дойде и тази година! Всеки е постигнал своя производствен резултат и гледа към следващата стъпка в пчеларската технология, а именно профилактика и лечение на опасните за пчелите заболявания. От отношението на пчеларя към този важен ангажимент и конкретните му и своевременни действия зависи и резултатът, който той ще отчете през ранната пролет на следващата година – зимна смъртност и готовност на семействата да посрещнат ранните пàши.

Здравеопазването на пчелите е комплексен процес, включващ наблюдението и оценката на редица фактори.  

В този период от годината пчеларя трябва се съсредоточи върху:

ПРЕГЛЕД И ДИАГНОСТИКА НА СЕМЕЙСТВАТА

Важно е този комплекс от действия да включва:

  • предварително осигуряване съдействието на специалист по пчелна патология – най-добре ветеринарният лекар, който обслужва пчелина.
  • преглед на кошерите за определяне на общото състояние на семействата след медосбора. Добре е резултатът от този преглед да се сравни с наблюденията на пчеларя върху развитието, силата и работоспособността на семействата при предходните рутинни прегледи през сезона и да се:

гледа внимателно пилото за гнилцови заболявания(американски гнилец), особено ако заболяването вече е установено в района. При най-малко съмнение за наличието му на пчелина, е задължително спазването на законовите разпоредби за диагностика и борба със заболяването и незабавното информиране на лекуващия ветеринарен лекар.

определи процента на опаразитеност с вароа на 10% от кошерите. За целта може да се ползват специализирани уреди, като Вароа Изи Чек или налични на пчелина стъклени съдове и 2%-ов разтвор на  алкохол (не се използва метилов алкохол или разтвори, които го съдържат).

диагностицира нозематозата на основание здравната история на пчелина и преценка на резултатите от прегледа. Добре е при наличие на слаби и непродуктивни семейства да се пристъпи директно към вземане на проби и изследването им.

определи наличието на гъбичните заболявания – варовито, каменно пило и оценка на здравния статус на семействата по отношение на тях.

ПЪРВИЧНА ОЦЕНКА НА ДАННИТЕ ОТ ПРЕГЛЕДА

Оценката на данните и наблюденията е ключов момент:

  • При съмнение за гнилцови заболявания е необходимо незабавно да се информира лекуващият  ветеринарен лекар и задълбочено и диференциално диагностициране на терен и в лаборатории и структурите на БАБХ. Забавянето или скриването на информацията, както и самолечението  може да доведат до задълбочаващи се здравни проблеми за пчелните семейства и административни рестрикции за пчелина като цяло.
  • Установяването на нива на опаразитеност с вароа до 1% (до 3 акара, паднали от 300 пчели) показва, че контролът върху заболяването преди медосбора е бил добър. Нива от 1 – 2% (3-6 акара, паднали от 300 пчели) сигнализират за пропуски в контрола. Нива над 2% и особено приближаващи се към 3% (6-8 акара от 300 пчели) показват, че методът и средствата за контрол на вароа, който са били избрани, почти не са дали ефект. Нива на опаразитеност над 3%  (9 и повече акара, паднали от 300 пчели) показват категорично, че борбата със заболяването е била напълно неуспешна и се налагат спешни мерки, за да се осигури преживяването на семейството през зимата.       
  • При слабите семейства, особено ако те са били такива и са се развивали бавно през сезона, липсват други изявени клинични признаци, характерни за нозематозата, и процентът на опаразитеност с вароа е нисък, следва да се пристъпи към вземане на проба и изследването в специализирана лаборатория.
  • Установяването на слаби семейства, в които се установяват мумии – твърди/вкаменени личинки, зони с плесени по питите, прошарено пило без наличие на гнилостна или кисела миризма, насочва вниманието към гъбични заболявания.

Описаният по-горе примерен модел за преценка на резултатите от прегледа е основа за търсене на специализирана ветеринарномедицинска помощ и не представлява отправна точка за поставяне на диагнози и назначаване на лечение от страна на пчеларя!

ПРАВИЛЕН ПОДБОР НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

За успешно лечение и профилактика на заболяванията по пчелите задължително се използват само ветеринарни медикаменти, регистрирани от Европейската медицинска агенция и лекарствената комисия на БАБХ. Това гарантира ефективността на продукта и чистотата на пчелните продукти.

Регистрираните в Република България ветеринарни медикаменти за лечение на вароатозата са: АПИБИОКСАЛ, АПИВАР, АПИГАРД, АПИЛАЙФВАР, АБ-ВАР С, АПИТРАЗ, БАЙВАРОЛ, ВАРОМЕД, ВАРОСТОП, ВАРОТОМ, ДАНИ БИЙНЕНСВОЛ, ЕКОСТОП, МAQS, ОКСИБИИ, ПОЛИВАР, ФУРМИТОМ, ЧЕКМАЙТ вижте ТУК. Поради това, че списъкът е динамичен, актуалните и новорегистрирани продукти може да се следят в съответният регистър на интернет страницата на БАБХ: www.banh.government.bg. Продукти извън тези в регистрите не са лицензирани и са забранени за употреба!

Правилният подход при борбата с вароатозата например е използването на различни медикаменти за пролетното и есенното третиране. Добър ефект през есента имат медикаментите с постепенно и продължително отделяне на активното вещество – АПИВАР, АБ-ВАР С, АПИТРАЗ, БАЙВАРОЛ, ВАРОСТОП, ВАРОТОМ, ПОЛИВАР, ЧЕКМАЙТ. Използването на пластмасовите ленти, които действат 10 седмици – АПИВАР, осигурява достатъчно време за унищожаването на възможно най-много поколения акари, което позволява на пчелните семейства да се стабилизират и произведат достатъчен брой здрави и жизнеспособни зимни пчели.

Профилактиката на нозематозата през есента не трябва да се пропуска, тъй като тя, заедно с вароатозата, е в основата на зимната смъртност вследствие на заболявания.

Добре подготвени по този начин и при наличието на достатъчно качествен мед в кошера, семействата презимуват успешно, а през пролетта са с отличен здравен статус и бързо се развиват, до степен достатъчна за максимално оползотворяване на първите пàши. Прилагането на качествени, ефективни и продължително действащи вароациди и препарати срещу нозематозата през есента, може да се съчетае с използването на  продукти на основата на органични киселини, тимол през пролетта – АПИГАРД, АПИЛАЙФВАР, ВАРОМЕД, ЕКОСТОП, ФУРМИТОМ, МAQS. При използването на медикаменти на основата на оксалова киселина – АПИБИОКСАЛ, ВАРОМЕД, ОКСИБИИ  е добре да се избере препарат, който при еднократно прилагане остава активен около седмица, не дразни пчелите и чиито разтвор остава стабилен дълго време – ОКСИБИИ. Ако препаратът не съдържа субстанции успокояващи пчелите, той ги дразни, а те се стараят бързо да го отстранят от телата си и по този начин времето му за действие се съкращава значително.  Добре е да се има предвид препоръката оксаловата киселина да се прилага един път върху едно поколение пчели в периоди без пило.

Гъбичните заболявания (микозите) по пчелите и пилото са упорити и обикновено се проявяват при по-слаби и имуносупресирани семейства. Често това са семейства с недобре контролирана вароатоза и нозематоза. При тези заболявания много добър ефект има прилагането на биоциди, съдържащи четвъртични амониеви съединения, които могат да се прилагат в сиропа, а също така и за обработка на инвентара. Добър ефект дава престоят на инвентара от 30 до 60 мин в разтвор на биоцид, например КВАТЕРЗАН при стриктно спазване на дозата му.  Желателно е обработката и на вътрешната страна на засегнатия от микоза кошер. Може да се приложи и хранителна добавка, повишаваща имунитета на пчелите , а също и технологични мерки, като стесняване на семействата и смяна на майката.

В заключение може да се каже, че правилната преценка на състоянието на пчелина, професионалното отношение към диагностиката и лечението на заболяванията, са в основата на есенния здравен календар на пчеларя.

Успех колеги!

Автор : Д –Р ИВЕЛИН МАРИНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *