ВАРОАТОЗАТА – МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ

ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА

ВАРОАТОЗАТА – МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ

Заболяването причинено от Varroa destructor е опасна паразитоза и може да се каже, че е основно заболяване по европейската медоносна пчела Apis mellifera.

Навлиза в нашата страна през седемдесетте години на миналия век с внос на пчели-майки. Разпространението му е бързо и скоро специалистите ветеринарни лекари започват да го проследяват и изучават, като едновременно с това търсят и подходящо лечение.

В днешно време вароатозата продължава да е основна заплаха за живота и здравето на пчелните семейства, а научната работа по създаването на нови и повишаването на ефективността на съществуващите медикаменти не спира.  

Вароатозата е широко разпространена в страната и причинява немалко преки и косвени загуби за пчеларите. Заболяването е една от основните причини за смъртност и депопулация на пчелни семейства, както и входна врата за редица други заболявания, поразяващи пчелните семейства – вирусни, гъбични, бактериални.  

По отношение на заболяването ВАРОАТОЗА може да се каже, че то се възприема с различна степен на загриженост от пчеларите. Голяма част от тях, превърнали пчеларството в професия и поминък за семействата си, следват законовите разпоредби, добрата пчеларска практика и поддържат нива на опаразитеност на пчелните си семейства, позволяващи добра производителност през активния сезон. Според проведената през 2015 г. национална анкета 92.9% от пчеларите потвърждават мнението, че най-добър лечебен ефект имат регистрираните и контролирани от властите на ЕС и БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) ветеринарни медикаменти за лечение на вароатозата. Данните от анкетата показват също, че 57.1% от отговорилите на въпросите, прибягват до използването на нерегистрирани/неразрешени препарати.  

Важно е да се добие ясна и точна представа за състоянието на пчелина по отношение на вароатозата. В този смисъл е добре да се потърси отговор на следните митологеми:

Пчелинът не е застрашен, тъй като при рутинен преглед се откриват единични акари върху пчелите.

Реалността, обаче е по-различна. Много често не можем да видим много акари върху пчелите при рутинен преглед на семейството от една страна, защото през активния период в гнездото популацията на пчелите е голяма, а от друга, там обикновено са фиксирани най-вече младите форетични женски, а основният брой, вече преминали форетичната фаза женски акари, се намира в запечатаните килийки, там където основно протича животът и размножаването на Varroa destructor.  Друга възможна причина за малкия брой визуално откриваеми акари е, че те  почти винаги се фиксират на най-сигурното за тях място от тялото на пчелата – странично между членчетата на коремчето, по-близо до долната част на тялото. Тази позиция е по-изгодна и защото дава по-лесен достъп до килийката, където вече нефоретичните женските се стремят да влязат, петнадесетина часа преди запечатването им.

Пчелинът не е застрашен, тъй като на теста с бялата, намазнена хартия откриваме малък брой акари.

В този случай реалността също може да е по-различна от първоначалната преценка. Важно от диагностична гледна точка е определянето на точния процент на опаразитяване на пчелното семейство. Процентът се определя най-точно, ако се знае от какъв брой пчели е паднал конкретния брой акари. При теста с хартията е нужно да се прецени броят пчели в семейството, налични към момента на провеждането му.  Най-често това се постига визуално, което може да доведе до неправилно определяне на нивото на опаразитеност.  Точното определяне на процента се постига с отделянето на определен брой пчели, най-добре 300 бр. и обработката им с пудра захар или най-добре с двупроцентов алкохолен разтвор. Методът с алкохолния разтвор е много по-точен. За този тест има удобен уред, създаден за дългогодишно ползване на пчелина – Varroa Easy Check, който дава възможност за максимално точно определяне процента на инвазия. Този тест, разбира се, може да се направи и с подръчни на пчелина материали, но винаги трябва да се определя точният брой пчели, използвани за теста. Резултати показващи 2 – 3% -ова опаразитеност (6-9 акара на 300 пчели) на семейството вече алармират за сериозна заплаха за здравето и живота на семейството. Такива семейства трябва да се третират незабавно. Ако това се наложи през активния сезон, да бъдат извадени от стоково производство след третирането. За теста с бялата хартия е нужно да се ползват препарати с нок-даун (еднократен, кратковременен) ефект. От разрешените за употреба ветеринарни медикаменти често се използват тези, съдържащи органични киселини. Препаратите с постоянно и продължително отделяне на  активното действащо вещество не са подходящи за тази диагностична процедура. Добре е пчеларят да се консултира със специалист по пчелна патология преди провеждането на съответния тест.

Третираме винаги с един и същи препарат, защото сме доволни от резултата.

Реалността ни води в по-различна посока на разсъждение и действие. Задоволство от действието на използвания продукт е обосновано само при правилно подбран и проведен тест за процента на опаразитяване на пчелното семейство и то само, ако той е до 1%. Научно доказано е, че периодичната подмяна на използваните ветеринарни медикаменти води до по-добър контрол върху популацията на акарите в кошера. В много страни, както и в нашата преди време, е препоръчително използването на ротационни програми при използването на вароацидните медикаменти.

Не виждаме акари върху пчелите и затова третираме с половината от препоръчаната доза.

Тази практика е изключително вредна и е възможно да доведе до по-големи проблеми. Всяка сериозна фармацевтична фирма провежда огромен брой лабораторни и теренни опити, за да определи точната доза за дадения медикамент. Медикаментът и респективно лечението, са ефективни само при спазване на посочените и регистрирани доза и продължителност на приложение. Прилагането на по-ниска доза дава възможност за развитието на резистентни отродия акари вароа.

Оставяне на медикамента в кошера през зимния период.

Оставянето на носителя на медикамента (най-често ленти, плочки, тарелки) в кошера е неправилно, защото в него вече няма достатъчно активно вещество, което да осигури унищожаване на акарите или веществото се е изчерпало изцяло. Тук също е възможно да се стигне до излъчване на ниска доза от активно вещество, което може да предизвика появата на резистентност.

Използване на нерегистрирани/нелегални продукти, защото са по-евтини.

Тази, изключително порочна, практика не би следвало изобщо да се коментира, защото тя е нарушение на законовите разпоредби в нашата страна и на тези в ЕС. „В нашата страна могат да се употребяват само ВМП, за които има издаден лиценз за употреба от изпълнителния директор на БАБХ или от Европейската комисия, ако продуктът е регистриран по централизирана процедура“ (цитат от лекция от представител на БАБХ-ДКВМП, 16.05.2019 г.). Лицензираните медикаменти се продават от лицензираните търговци на едро с ВМП (чл.363,ал.1; чл.369,ал.1 от ЗВМД), лицензираните търговци на дребно с ВМП (ветеринарни аптеки, чл.372,ал.1; чл.373,ал.1) срещу рецепта от лекуващия ветеринарен лекар на дадения пчелин. Нарушаването на разпоредбите на посочените членове води до санкции за търговците по смисъла на чл.450 от Закона за ветеринарномедицинска дейност. Пчеларите от своя страна водят дневник на пчелина (чл.132 от ЗВМД), в който се вписват изискуемите по закон данни. Законът е ясен и категоричен и при не спазването му на пчеларите и лекуващите ветеринарни лекари могат да се налагат санкции по смисъла та чл.413,ал.1 и чл.417, ал.1.  Регистрираните в Република България ветеринарни медикаменти за лечение на вароатозата са: АПИБИОКСАЛ, АПИВАР, АПИГАРД, АПИЛАЙФВАР, АБ-ВАР С, АПИТРАЗ, БАЙВАРОЛ, ВАРОМЕД, ВАРОСТОП, ВАРОТОМ, ДАНИ БИЙНЕНСВОЛ, ЕКОСТОП, МAQS, ОКСИБИИ, ПОЛИВАР, ФУРМИТОМ, ЧЕКМАЙТ. Поради това, че списъкът е динамичен, актуалните и новорегистрирани продукти може да се следят в съответният регистър на интернет страницата на БАБХ: www.banh.government.bg. Продукти извън тези в регистрите не са лицензирани за употреба и са забранени за употреба! В заключение може да се каже, че при спазване на правилата за профилактика и лечение препоръчани от ветеринарен лекар, контролът върху вароатозата е напълно възможен, което води до намаляване на смъртността и по-добри производствени резултати на пчелина

Лекарства за пчели вижте ТУК

Автор: Д -р Ивелин Маринов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *