Showing 1–24 of 36 results

ДОБИВ НА ПЧЕЛЕН ВОСЪК, ВОСЪЧНИ ОСНОВИ

Восъкотопилка – макс

1,100.00лв.

ДОБИВ НА ПЧЕЛЕН ВОСЪК, ВОСЪЧНИ ОСНОВИ

ВОСЪКОТОПИЛКА – МОДЕЛ : UJEN 20 R iconomic

990.00лв.

ДОБИВ НА ПЧЕЛЕН ВОСЪК, ВОСЪЧНИ ОСНОВИ

ВОСЪКОТОПИЛКА – модел UJEN, марка ICONOMIC – S 10

495.00лв.

ДОБИВ НА ПЧЕЛЕН ВОСЪК, ВОСЪЧНИ ОСНОВИ

Восъкотопилка – неръждаема

680.00лв.

ДОБИВ НА ПЧЕЛЕН ВОСЪК, ВОСЪЧНИ ОСНОВИ

Восъкотопилка – южен

660.00лв.

ДОБИВ НА ПЧЕЛЕН ВОСЪК, ВОСЪЧНИ ОСНОВИ

Восъкотопилка слънчева – неръждаема

186.00лв.

ПЧЕЛАРСКИ ПОСОБИЯ И ИНВЕНТАР

Зеге

16.00лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

Изолатор за 1 ДБ рамка

30.00лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

Изолатор за 1 ЛР рамка

28.00лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

Изолатор за 2 ДБ рамка

36.00лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

ИЗОЛАТОРНА КЛЕТКА 2 РАМКИ, ЛАНГСТРОТ – РУТ

8.70лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

ИЗОЛАТОРНА КЛЕТКА 3 РАМКИ – МРЕЖА

24.00лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

ИЗОЛАТОРНА КЛЕТКА 3 РАМКИ ЛАНГСТРОТ-РУТ

9.70лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

Изолаторна клетка за 3 рамки ДБ

36.00лв.

ПЧЕЛАРСКИ ПОСОБИЯ И ИНВЕНТАР

Машина за пробиване на пчелни рамки

325.00лв.

ПРЕПАРАТИ И ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПЧЕЛИТЕ

Натриева основа NaOH

3.40лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

ПЛАСТМАСОВА ОСНОВА в рамка за отглеждане на пчелни личинки -ДБ

4.90лв.

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ, РАМКИ ЗА КОШЕРИ И ОБОРУДВАНЕ

ПЧЕЛНА ПИТА ЗА МАГАЗИН – ИЗГРАДЕНА, ПЛАСТМАСА

6.60лв.

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ, РАМКИ ЗА КОШЕРИ И ОБОРУДВАНЕ

Пчелна рамка – ДБ разглобена

0.48лв.

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ, РАМКИ ЗА КОШЕРИ И ОБОРУДВАНЕ

Пчелна рамка – ДБ разглобена-рутов уширител

0.65лв.

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ, РАМКИ ЗА КОШЕРИ И ОБОРУДВАНЕ

Рамка отелена – МК

1.35лв.

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ, РАМКИ ЗА КОШЕРИ И ОБОРУДВАНЕ

Рамка с восъчна основа

2.90лв.

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ, РАМКИ ЗА КОШЕРИ И ОБОРУДВАНЕ

Рамка с восъчна основа

2.00лв.