Showing 1–24 of 45 results

ДОБИВ НА ПЧЕЛЕН ВОСЪК, ВОСЪЧНИ ОСНОВИ

Восъкотопилка – макс

1,100.00лв.

ДОБИВ НА ПЧЕЛЕН ВОСЪК, ВОСЪЧНИ ОСНОВИ

Восъкотопилка – южен

660.00лв.

ПЧЕЛАРСКИ ПОСОБИЯ И ИНВЕНТАР

Зеге

16.00лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

Изолатор за 1 ДБ рамка

30.00лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

Изолатор за 1 ЛР рамка

28.00лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

Изолатор за 2 ДБ рамка

36.00лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

ИЗОЛАТОРНА КЛЕТКА 2 РАМКИ, ЛАНГСТРОТ – РУТ

8.70лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

ИЗОЛАТОРНА КЛЕТКА 3 РАМКИ – МРЕЖА

24.00лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

ИЗОЛАТОРНА КЛЕТКА 3 РАМКИ ЛАНГСТРОТ-РУТ

9.70лв.

МАЙКОПРОИЗВОДСТВО - ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ

Изолаторна клетка за 3 рамки ДБ

36.00лв.

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ, РАМКИ ЗА КОШЕРИ И ОБОРУДВАНЕ

КАПСИ / втулки / ЗА ПЧЕЛНИ РАМКИ 1 кг

40.00лв.

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ, РАМКИ ЗА КОШЕРИ И ОБОРУДВАНЕ

КАПСИ ЗА ПЧЕЛНИ РАМКИ – 0.5 КГ

22.50лв.

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ, РАМКИ ЗА КОШЕРИ И ОБОРУДВАНЕ

КАПСИ ЗА ПЧЕЛНИ РАМКИ – 100 ГРАМА

5.20лв.

ПРЕПАРАТИ И ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПЧЕЛИТЕ

Натриева основа NaOH

3.40лв.

ПЧЕЛНИ КОШЕРИ, РАМКИ ЗА КОШЕРИ И ОБОРУДВАНЕ

Пчелна рамка – ДБ разглобена

0.48лв.