ВАРОА ТЕСТЕР – определяне степените на наличие на Varroa destruktor

18.90лв.

Уреда тестер е създаден в помощ за борбата срещу вароатозата. ВАРОА ТЕСТЕР може да се ползва през целия активен сезон и да показва степента на наличие на акара Varroa destructor.

Уреда има три функции :

  1. наблюдаване здравния статус на пчелите, чрез определяне степента на опаризитяване
  2. резистентност на акара към ветеринарно медицински продукти с активна съставка амитраз, кумафос, флувалинат или флуметрин
  3.  Определяне степента на самопочистващия инстинкт на пчелната колония .

ТЕСТ I. Степен на опаразитеност с Varroa destructor:
1. Събират се пчели от пити с пило до ниво 2 на контейнера (около 300 пчели).ь
2. Контейнерът се затваря с капак. Схема В
3. Във втория капак се изсипва една супена лъжица пудра захар. Схема C
4. Вторият капак се завива на долната част на контейнера и в продължение на 1-2 минути тестерът се разклаща, така че пудрата захар да попадне върху пчелите.
5. Развива се капака на контейнера ,покриващ решетъчната част (C), като се внимава в него да попадне цялото количество пудра захар. Добавя се малко вода, за да се разтвори захарта и се изброяват падналите акари.
До 3 акара – слаба опаразитеност, от 3 до 10 – средна опаразитеност над 10 – силна опаразитеност.
Схема А
ТЕСТ II. Резистентност на Varroa destructor срещу – ветеринарномедицински продукти /провежда се ако резултата от тест I показва над 10 акара/ 1. Събират се пчели от кошера преминал тест I в контейнера до ниво 1(около 150 пчели). 2. Контейнерът се затваря с капак, на дъното в отвора H се поставя лента L от изследвания ветеринарномедицински продукт така, че краят й да опре до ограничителя S (работи се с ръкавици).
3. Тестерът  се поставя с лентата нагоре и той престоява в тъмно помещение на стайна температура. 4. След 6 часа лентата се изважда и тестера обръща и се удря с дланта няколко пъти върху бял лист хартия, за да паднат умрелите акари върху хартията. 5. Върху останалите пчели се прилага тест I, ако броят на падналите акари е по-голям от акарите от тест II има резистентност.
ТЕСТ III. Хигиенно поведение (почистващ инстинкт) на пчелите
1. Изважда се пита със запечатано пило и се избира плътен участък с ларви на 10-15 дневна възраст (в млечна зрялост).
2. В избрания участък със 100-те игличките на капака пробивате с цялата им дължина капачките на килийките 2-3 пъти, за да се увредят ларвите.
3. Питата се връща обратно в кошера: ако на 6-тия час над 70% от килийките са почистени, на 8-мия над 90% а на 24-тия – 100%, може да се предположи, че семейството има добър почистващ инстинкт.