КВАТЕРЗАН – 1 ЛИТЪР

30.00лв.

Кватерзан препарат с бактерицидно и фунгицидно действие дезинфекциращ препарат при заболяване на пчелите от аскосфероза , варовито пило о др. микотични и гнилцови заболявания.Препарата се прилага под формата на водни разтвори с концентрация 0.5% – 1.5%. Дезинфекцията се извършва след предварително почистване на повърхността, чрез напръскване или оливане. Време на действие 30 минути сле което препарата се измива с питейна вода. Използва се за дезинфекция и на други животински обекти и обекти със специален режим.