ОТРОВА ЗА МИШКИ

2.50лв.

Отрова за мишки и плъхове под формата на зърна ( житна примамка).

Готова за употреба родентицидна примамка под формата на житни зърна за контрол на числеността на сив плъх ( Rattus norvegius) и домашна мишка ( Mus musculus).

Може да се използва както навън, така и вътре в сгради.

Заложените примамки трябва да се проверяват на втория – третия ден за мишки и на петия – седмия ден за плъхове. Нужно е да се провери дали се приемат от гризачите и да се презареждат, в случай че са изядени или повредени ( замърсени и намокрени).

Това продължава докато консумацията спре.