ПРОИЗВОДСТВО НА МАЛИНИ И КЪПИНИ

7.90лв.

Малината и къпината са много добри медоносни култури, от които пчелите събират прашец и нектар. Храстите започват да цъфтят, през месец май и юни зависимост от надморската височина. Цъфтежа продължава повече от месец и се посещава охотно от пчелите. Цъфтежът започва от връхните клонки и постепенно към долните, пчелите през целия ден събират нектар и прашец.От 1 декар малини или къпини се добиват около 10 килограма мед, но много ценен е и прашеца от тези култури.

В книгата ,, ПРОИЗВОДСТВО НА МАЛИНИ И КЪПИНИ “ са описани различните видове малини и къпини, предпочитания към почвите, начини на засаждане. Какви почви са подходящи, кога да посадим, начини на поливане, болести, лечение и профилактика.

Всеки един пчелар може да повиши пашата си на пчелина и да добива вкусните плодове на малината и къпината.