СПРЕЙ СРЕЩУ ОСИ И СТЪРШЕЛИ

24.00лв.

За борба с оси и стършели на открито и закрито.
Активно вещество : Перметрин – 0.48 % , ТЕТРАМЕТРИН – 0.2 %, Пиперонил – бутоксид – 1.2%
Указания за употреба

Препоръчително е гнездото с оси или стършели да се пръска привечер, когато всички насекоми са се прибрали.Пръскането се извършва от около 3-4 метра, на кратки импулси, като освен видимата част от гнездото се обработват и всички пукнатини и дупки намиращи се в близост до него, защото там най-вероятно също има изградени колонии. Благодарение на моменталния убиващ ефект на препарата, не е необходимо носенето на специално защитно облекло