ПЛАСТМАСОВА ОСНОВА в рамка за отглеждане на пчелни личинки -ДБ

4.90лв.

Пластмасовата основа се използва за отглеждане на личинки и тяхното пренасяне в маточни чашки. Удобството за работа идва от това, че основата е твърда и поемането на личинките става лесно, брака е сведен до минимум.
Окончателното изграждане, се извършва от силни пчелни семейства, при наличие на паша или подхранване на пчелите.
Пластмасовата основа е вградена в дървена рамки с размерите на Дадан – Блат плодник.