ПРОИЗВОДСТВО НА ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ И ПЧЕЛНИ МАЙКИ

10.80лв.

Производство на пчелно млечице и пчелни майки, автор д – р Станчо Георгиев.

Пчелното млечице притежава забележителни качества и все повече се търси за лечение или стимулиране на човешкия организъм.

Авторът на книгата препоръчва производството на пчелно млечице, като един от начините за получаване на по – големи доходи от страна на пчеларите.

Д – р Станчо Георгиев описва подробно технологията за добиване на пчелното млечице.Започва се с мероприятията преди започване на производството. Важно е да се определят семействата с които ще се работи. Кога ще се почне производството, да се определят племенните семейства.

Обръща се специално внимание на подготовката на работната стая, нейното оборудване, температура и влажност.

В отделна глава са описани необходимите пособия нужни за добива на пчелно млечице. А това са игла за залагане на пчелните личинки, единичен шаблон, гребло за направата на повече чашки. Вана за водна баня с която се размеква восъка. Изострена пръчка, тъпа пръчка, лопатка за изгребване на пчелното млечице, всички те са в помощ на пчеларя при работата му с млечицето. Ще видите описан и станок за поставяне на пчелната рамка.

Техника на производството на восъчните чашки, начини за залепване  на чашките към летвите.

Подробно се описва подготовката на пчелните семейства, които ще бъдат включени в производството на пчелни майки и пчелно млечице.Снабдяването на семействата с чиста питейна вода, изравняването на тяхната сила, осигуряване на постоянен приток на пчелен прашец.Избиране на пчелни семейства с качествени и продуктивни майки. Още много фактори и препоръки са описани преди започване на основната работа.

Книгата е предназначена за пчелари любители, които желаят сами да си създават пчелни майки и, които искат да произвеждат пчелно млечице за собствени нужди.