Съвременни изисквания при получаване, преработка, реализация и изследване на пчелния прашец и другите пчелни продукти

8.00лв.

Съвременни изисквания при получаване, преработка, реализация и изследване на пчелния прашец и другите пчелни продукти
автор: Доц. д-р Динко Динков, д.в.м.
Книгата е полезна както за пчелари, така и за всички заинтересовани от качеството и безопасността на пчелните продукти – контролни органи, лаборатории за изследване на пчелни продукти, преработвателни предприятия, ветеринарни специалисти от практиката. В книгата много обстойно са засегнати темите за качеството на пчелните продукти, за изискванията към пчеларите и спазването на хигиена при добив на пчелните продукти.

Книгата е предназначена за пчеларите, които продават директно на пазара и са регистрирани по наредба 26.

Много добре са описани добива и първичната обработка на пчелния мед.

Книгата на доцент Динков ще ви помогне за създаване на Добри Пчеларски Практики.

Промени на меда при продължително съхранение и нормативните изисквания. Начини и методи за вземане  на проби. Видове изследвания, органолептични, физико – химични изследвания, доказване на манов мед, микроскопско изследване на меда.

Тука може да научите за фалшифициране на пчелния мед и неговото доказване.

В книгата са засегнати и ветеринарно – санитарни изисквания при добива на и обработката на пчелен прашец. Съхранение на пчелния прашец, промени и етикиране.

Интерес за пчелари и преработватели са описанията на другите пчелни продукти : пчелно млечице, пчелен клей / прополис / , пчелна отрова и пчелен восък .